Metsästysajat 2023

  • Parkkiman metsästysseuran alueella noudatetaan Riistakeskuksen metsästysaikoja, löytyvät osoitteesta: https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/
  • Kanalintujen osalta Riistakeskus ilmoittaa alue- ja lajikohtaiset metsästysajat myöhemmin. Myös ne tulevat löytymään em linkin takaa.

Huom! Seuran alueet sijaitsevat kahden kunnan alueella (Pyhäjärvi, Kärsämäki). Metsästysajat saattavat poiketa toisistaan joidenkin lajien kohdalla.

Metsästyskiintiöt ja rajoitukset vuodelle 2023

  • Kanalinnut: 3 pyytä ja 3 teertä sekä 1 metso. Koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani on rauhoitettu.
  • Kauris: 1 per jäsen. Seuran kokonaiskiintiö kaudelle 10 kaurista. Kaadetusta kauriista ilmoitus sihteerille tai puheenjohtajalle heti kaadon jälkeen! HUOM! Lakisääteinen saalisilmoitus!
  • Parkkima-Kokkola yhteistoiminta-alueilla Parkkiman ms jäsenet metsästävät oman seuran em kiintiöillä. (Oma riista alueissa yhteistoiminta-alueita ei edes erotella)

HUOM! Joidenkin lajien metsästykseen sisältyy lakisääteinen saalisilmoitus (useita vesilintuja, kauris, villisika)! Ne löytyvät yo Riistakeskuksen metsästysajat linkin takaa.

Muistutus myös seuran säännöistä:
"Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seurankokouksen päättämällä tavalla."