Metsästysajat 2021

  • Parkkiman metsästysseuran alueella noudatetaan Riistakeskuksen metsästysaikoja, löytyvät osoitteesta: https://riista.fi/metsastys/metsastysajat/
  • Kanalintujen osalta Riistakeskus ilmoittaa alue- ja lajikohtaiset metsästysajat myöhemmin. Myös ne tulevat löytymään em linkin takaa.

Huom! Seuran alueet sijaitsevat kahden kunnan alueella (Pyhäjärvi, Kärsämäki). Metsästysajat saattavat poiketa toisistaan joidenkin lajien kohdalla.

Metsästyskiintiöt ja rajoitukset vuodelle 2021

  • Kanalinnut: 5 pyytä ja 5 teertä sekä 1 metso TAI nuorelle lintukoiralle “koulutuslintuna” koppelo. Riekko on rauhoitettu.
  • Kauris: 1 per jäsen. Seuran kokonaiskiintiö kaudelle 10 kaurista. Kaadetusta kauriista ilmoitus sihteerille tai puheenjohtajalle heti kaadon jälkeen! HUOM! Lakisääteinen saalisilmoitus!
  • ---
  • HUOM! Parkkima-Kokkola yhteistoiminta-alueilla kiintiöt ovat erilaiset.
    • 4 kanalintua / jäsen / metsästysvuosi, sisältäen 1 metso
    • Riekko on rauhoitettu

HUOM! Joidenkin lajien metsästykseen sisältyy lakisääteinen saalisilmoitus (useita vesilintuja, kauris, villisika)! Ne löytyvät yo Riistakeskuksen metsästysajat linkin takaa.

Muistutus myös seuran säännöistä:
"Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seurankokouksen päättämällä tavalla."