Vieraslupia myydään vesi- ja kanalintujen sekä muun pienriistan metsästykseen.

Pienpetojen metsästykseen ei tarvita vieraslupaa, mutta seuran jäsen on oltava mukana.

Vierasluvan maksusta on käytävä ilmi : Vieras, jäsen (isäntä) ja metsästyspäivä.

Vieraan mukana on aina oltava seuran jäsen, joka myös tarkistaa vierasluvan maksukuitin. Ilmoitus metsästyksestä myös seuran puheenjohtajalle tai sihteerille esim tekstivestillä (ks Yhteystiedot).

Vieraan kiintiöt kanalinnuille 2023

  • Kausikiintiönä: 2 kanalintua, joista 1 saa olla metso. Koppelo, riekko, peltopyy ja fasaani rauhoitettu.
  • Vuorikausikiintiönä: 1 kanalintu
  • Saalisilmoitus (pakollinen) seuran puheenjohtajalle tai sihteerille (tai sähköisellä saalisilmoitus -lomakkeella)

Vieraslupien maksu suoritetaan suoraan tilille:

  • Saaja: Parkkiman metsästysseura ry
  • Tilinro: FI20 5375 0350 1267 57
  • Viestikenttään: Nimi, jäsen, metsästyspäivä

Vierasluvat 2023

  1. 15e /vrk kaikelle pienriistalle
  2. 40e /kausi, Huom! Kanalinnuille ei myydä kausilupia