Vieraslupia myydään vesi- ja kanalintujen sekä muun pienriistan metsästykseen.

Pienpetojen metsästykseen ei tarvita vieraslupaa, mutta seuran jäsen on oltava mukana.

Vierasluvan maksusta on käytävä ilmi : Vieras, jäsen ja metsästyspäivä.

Vieraan mukana on aina oltava seuran jäsen, joka myös tarkistaa vierasluvan maksukuitin. Ilmoitus metsästyksestä myös seuran puheenjohtajalle tai sihteerille esim tekstivestillä (ks Yhteystiedot).

Vieraan saaliis metsästetään jäsenen kiintiöstä.

Vieraslupien maksu suoritetaan suoraan tilille:

  • Saaja: Parkkiman metsästysseura ry
  • Tilinro: FI20 5375 0350 1267 57
  • Viestikenttään: Nimi, jäsen, metsästyspäivä

Vierasluvat 2020

  1. 15e /vrk kaikelle pienriistalle
  2. 30e /kausi, ei kanalinnuille