20.8.2023

Kesäkokouksen ja Hirvikokouksen pöytäkirjat Seura - Kokoukset15.7.2023

Kesäkokouksen esityslista: Esityslista kesä 2023

Uutena kohtana esityslistassa sääntömuutokset, jossa käsitellään uusien seuran jäsenien hyväksyminen seuraan myös kesäkokouksessa

Vanha:
10 §KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

Uusi:
KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä sekä hyväksytään seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet, jolloin vähintään kahdenkolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla,. Kokouksessa hyväksytään myös seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

6.3.2023

Talvikokouksen esityslista ja pöytäkirja: Seura-Kokoukset.

Uusi sihteeri ja johtokunta: Yhteystiedot.

3.9.2022

Metsästysalueiden Oma riista tunnukset ja ladattavat kartat päivitetty: Metsästys-Alueet

Huom! Alueisiin on tullut muutoksia viime vuoteen, uusien karttojen lataukselle vahva kannustus.

8.8.2022

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 6.8.2022 märissä keleissä.

Kesä- ja hirvikokousten pöytäkirjat: Seura-Kokoukset.

Kesäkokouksen päätösten päivityksiä:

Hirvikokouksen päätöksiä:

 • Ilmoittautuminen hirviporukkaan: uudet jäsenet ja porukassa lopettavat, elokuun loppuun mennessä hirvijohtaja Tapani Kyllöselle
 • Metsästyksen aloitus: La 1.10 klo 8, kokoontuminen seuran kämpällä
 • Viikko 44 metsästetään koko viikko
 • Peijaiset La 5.11.2022

Pienriistan (metsäkanalinnut ja muu pienriista) kartat ja aluetunnukset ilmoitetaan lähiaikoina. Niistä ilmoitellaan kotisivuilla ja seuran WhatsApp ryhmässä.

20.3.2022

Talvikokouksen pöytäkirja: Seura-Kokoukset

14.3.2022

Talvikokous seuran majalla La 19.3. klo 12. Tervetuloa!

30.8.2021

Metsästysaluekartat 2021 päivitetty: Metsästys-Alueet

 • Metsästysalue kanalinnut
 • Metsästysalue pienriista (ei kanalinnut)
 • Metsästysalue hirvi

2.8.2021

Kesä- ja hirvikokoukset pidettiin 1.8.2021

Muistutus! Jäsenmaksut tulee olla maksettuna ennen metsästyksen aloitusta!

23.7.2021

Seuran kesäkokous Su 1.8. klo 13:00 seuran majalla. Esillä metsästysjärjestelyt ja kulukorvaukset. Tervetuloa! ks Seura-Kokoukset.

Hirvikokous kesäkokouksen jälkeen klo 14:00.

Riistakolmiolaskenta suoritetaan La 31.7. Yhteyshenkilö Jaakko Malila (ks Yhteystiedot).

MUISTUTUS! Jäsenmaksujen eräpäivä oli 19.7. Jäsenmaksu tulee maksaa viimeistään ennen metsästyksen aloitusta! Jäsenmaksut lähtivät 28.6 sähköpostina niille, joilla oli mailiosoite jäsenrekisterissä, muille kirjeenä. Tarkistaa sähköpostinne ja olkaa yhteydessä sihteeriin, jos maksukirjettä tai mailia ei löydy.

7.6.2021

Talvikouksen pöytäkirja: Seura-Kokoukset

Yhteystiedot päivitetty: Yhteystiedot

23.5.2021

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintavirasto on lieventänyt 20.5 kokoontumisrajoituksia siten, että koronan vuoksi viivästynyt talvikokous päätettiin järjestää. OKM:n ja THL:n turvaohjeita noudatetaan kuitenkin edelleen, eli pidetään kokouksessa 2m turvaetäisyydet ja hengityssuojaimet.

Tervetuloa Talvikokoukseen Su 6.6.2021 klo 12 seuran metsästysmajalle!

Esityslista: Seura-Kokoukset. Esillä sääntömääräiset asiat.

3.2.2021

Seuran talvikokous

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69899429

"Pohjois-Suomen aluehallintovirasto jatkaa nykyisiä yleisten kokoontumisten rajoituksia Pohjois-Pohjanmaan kuntien alueella 2.2. – 28.2.2021. Tartuntatautilain nojalla ovat kiellettyjä kaikki yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset Pohjois-Pohjanmaan alueella 28. helmikuuta saakka. "

Em mukaisesti talvokokous siirretään pidettäväksi myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana, seuran sääntöjen puitteissa tammi-huhtikuussa.

Saalisilmoitus

Metsästyskausi alkaa olla lopuillaan. Muistutetaan saalisilmoituksista. Ilmoitukset voi tehdä 1. kotisivujen lomakkeet-saalisilmoitus kautta tai 2. viestillä seuran sihteerille tai 3. seuran sähköpostiin (ks yhteystiedot).

HUOM! Mikäli on seuran jäsen Oma riistassa ja on merkinnyt saaliit sinne, saalisilmoitus tulee seuralle automaattisesti ja anonyymina. Toistamiseen ei tarvitse tällöin saaliista ilmoittaa.

Seuran säännöistä 5. Jäsenen velvollisuudet ja maksut : "Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla."

28.8.2020

Metsästysalueet, kartat ja Oma riista koodit päivitetty: Metsästys - Alueet.

8.8.2020

Kesä- ja hirvikokouksen pöytäkirjat: Seura-Kokoukset.

Kesäkokouksen päätösten mukaisesti päivitetty:

28.7.2020

1. Parkkiman Metsästysseuran kesäkokous la 8.8.2020 klo 13:00 seuran majalla.

Käsitellään kesäkokouksen sääntömääräiset asiat. Hirviporukan palaveri kesäkokouksen jälkeen. Tervetuloa!-Johtokunta

Esityslista: Seura-Kokoukset.

2. Karhun metsästys

Seuramme alue kuuluu yhteislupaan. Kesäkokouksessa päätetään karhun metsästyksen säännöistä. Säännöt ovat nähtävillä kotisivuilla: seura-säännöt. Karhun metsästyksestä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä seuran yhteyshenkilöön Jaakko Malilaan (044-5560 125).

3. Riistakolmiolaskenta

Seuran riistakolmio (2067) laskettiin Su 26.7.2020. Tulosten kehityssuunta omalla kolmiollamme näyttää positiiviselta. Kesäkokouksessa tuloksista lisää.

Riistakolmiolaskentojen etenemistä voi seurata osoitteessa: kesälaskenta-2020, aluevalinnaksi Oulu.


11.5.2020

Jäsenmaksut ja jäsenkirjeet on laitettu liikkeelle, vielä pääosin postitse, mutta osin jo mailitsekin. Toivottavasti mahdollisimman moni tarkistaa/päivittää sähköpostiosoitteensa ja laskutustavan jatkossa sähköpostiksi uudessa SML:n OmaMetso jäsenpalvelussa. Tämä mahdollistaisi jatkossa laajemman sähköpostilaskutuksen ja toisi säästöjä seuralle. OmaMetso palvelusta lisää jäsenkirjeessä.


24.2.2020

Talvikokouksen pöytäkirja: Seura-Kokoukset.


11.2.2020

Tervetuloa Talvikokoukseen Su 23.2.2019 klo 13 seuran metsästysmajalle!

Esityslista: Seura-Kokoukset. Esillä sääntömääräiset asiat.


22.10.2019

Parkkiman Metsästysseura ry:n hirvipeijaiset.

Kutsumme maanomistajat, jäsenet, kylällä asuvat ja naapuriseurojen edustajat hirvikeitolle seuran majalle lauantaina 2.11 klo 12-16 Tervetuloa!


12.8.2019

Kesäkokoukset pöytäkirja: Seura-Kokoukset. Päätösten mukaisia päivityksiä:

Hirviporukan kokouksen pöytäkirja: Seura-Kokoukset


24.7.2019

Tervetuloa Kesäkokoukseen La 10.8.2019 klo 13 seuran metsästysmajalle!

Esityslista: Seura-Kokoukset

Sääntömääräisten asioiden lisäksi esistyslistalla on ehdotus Hirvenmetsästyksen säännöistä


5.5.2019

Jäsenmaksut 2019 ovat lähteneet

Laskut on tehty ensimmäistä kertaa SML:n keskitetyn jäsenmaksupalvelun kautta. Muutama huomautus :

 • Maksut kiertävät SML kautta ja siksi tilinumero ei ole seuran
 • Käyttäkää viitenumeroa maksaessa. Tällöin maksut tulevat oikealle tilille ja kohdistuvat järjestelmässä oikeaan laskuun.
 • Laskulla voi näkyä erilaisia jäsenluokkia, kuten "Ikäjäsen", "Koejäsen", jne. Ne eivät viittaa oikeaan seuran jäsenyyteen eikä niistä ei tarvitse välittää. Ne ovat SML:n laskutustyökaluun liittyviä, mahdollistaen eri suuruisten maksujen laskuttamisen.

Riistapelloista

Jos kiinnostaa riistapeltojen perustaminen ja hoito, ota yhteys Janne Mustapartaan (ks Yhteystiedot).

Kesä- ja syyskauteen liittyvät ajankohtaiset asiat

Muista kesä- ja syyskauteen liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten talkoista, kesäkokouksesta, hirviporukan palaverista, riistakolmiolaskennoista jne, tiedotetaan myöhemmin seuran nettisivuilla.


8.3.2019

Riistakolmioiden talvilaskenta suoritetaan La 16.3.2019. Laskijoita linjoille mahtuu. Yhteyden otot suoraan Jaakko Malila (044-5560 125).

Uusi Johtokunta ja Hirven metsästyksen johtaja 2019: Yhteystiedot.


24.2.2019

Talvikokouksen pöytäkirja: Seura-Kokoukset.


12.2.2019

Tervetuloa Talvikokoukseen La 23.2.2019 klo 13 seuran metsästysmajalle!

Esityslista: Seura-Kokoukset

 • Sääntömääräisten asioiden lisäksi esistyslistalla on ehdotus Suomen Metsästysliittoon liittymisestä


23.11.2018

Riistakeskus on myöntänyt Pyhäjärven RHY:lle 2 ilveksen metsästyslupaa.

RHY:n Ilveksen pyyntipalaverissa 19.11.2018 on päätetty jakaa pitäjä kahteen osaan: 4-tien Itä- ja Länsipuoleen, kuitenkin niin, että 4-tien ja Pyhäjärven väliin jäävä alue (mm. Kätkytniemi ja Tuoriniemi) kuuluvat länsilohkoon.

Pyyntiluvat on jaettu tasan, 1 Itä- ja 1 Länsi-lohkolle.

On sovittu, että pyynti aloitetaan Joulun jälkeen ns välipäivinä, mikäli lumitilanne sen sallii.

Pyynti pyritään kohdistamaan lupaehtojen mukaisesti ns pihailveksiin.

Parkkima kuuluu Länsi-lohkoon ja seuran yhteyshenkilönä toimii Jaakko Malila (044-5560 125). Länsi-lohkon metsästyksenjohtajana toimii Tuomas Laitinen (040-4173 413).

Mikäli haluat osallistua Ilveksen metsästykseen, ilmoittaudu suoraan Jaakolle. Jaakko muodostaa seuralle WhatsApp ryhmän, jonka kautta ilmoitellaan kokoontumista jne.


Huom! Metsästäminen Metsähallituksen maalla vaatii 25e maksavan henkilökohtaisen luvan, ellei metsästysvuokrasopimuskessa ole erikseen mainittu suurpetojen metsästysoikeutta (yleensä ei ole).


13.11.2018

Hirvipeijaiset pidetään seuran majalla La 17.11.2018 klo 13-16. Tervetuloa maanvuokraajat, seuran jäsenet, alueella asuvat ja naapuriseurojen edustajat perheineen!

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt kesäkokouksessa käsitellyt uudet säännöt 30.10.2018. Katso seura-säännöt.


6.8.2018

Kesä- ja hirvikokousasiat

Pienriistan metsästys- ja rauhoitusalueet 2018: metsästys-alueet

 • Oma riistan koodi
 • Tulostettava kartta
 • Iso pienriistan kartta löytyy myös majan ikkunasta ennen kyyhkyjahdin aloitusta

Riistakolmiolaskenta suoritettiin 5.8.2018. Kolmiolla havaittiin 3 teeri- ja 1 metsopoikuetta, 1 parvi vanhempia teeriä ja yksittäisiä pyitä. Aiempien vuosien vertailutiedon puuttuessa tämän pohjalta ei vielä kyetä tekemään päätelmiä lintukannoista ja kantojen muutoksista. Mikäli laskijoita riittää tulevinakin vuosina, vuosittaisiin kannan vaihteluihin saadaan tuntumaa ja tietoa voidaan hyödyntää metsästyskiintiöiden mitoituksessa.


23.7.2018

Kesäkokouksen esityslista (4.8.2018): Seura-Kokoukset

 • Ehdotus seuran uusiksi säännöiksi (käsitellään kesäkokouksessa): Seura-Säännöt

Karhujahdin tilannetta

 • 1 kaatolupa on saatu. Yhteyshenkilönä on Markku Fält (+358443285570).
 • Metsästäjälistalle on edelleen mahdollista ilmoittautua: Ilmoittautuminen

Riistakolmiolaskenta

 • Pienriistan pyytäjät, hoxhox! Laskijoita mahtuu linjoille lisää.
 • Lisätietoa ilmoittautumisesta: Ilmoittautuminen


3.6.2018

Polttopuutalkoot pidetään La 21.7. Kokoontuminen Luotorantaan klo 9:00.

Kesäkokous ja hirviporukan palaveri: Seura-Kokoukset

Riistakolmiolaskennat: Riistakolmiolaskenta Su 5.8.2018

Muistutus Karhun metsästyksestä: Karhun metsästys syksy 2018


24.4.2018

Parkkiman metsästysseuran kotisivut on avattu.


Karhun metsästys

Jos haluat ilmoittautua mahdollisesti toteutuvaan karhun metsästykseen syksyllä 2018, voit tehdä sen lomakkeella Karhun metsästys. Luvan haku ja päätös ovat vielä auki.