Oma riista aluekoodit ja tulostettavat kartat sivun lopussa kohdassa 2. ja 3.

HUOM! Alueissa tapahtuu yleensä päivityksiä joka vuosi. Kartat eri ohjelmissa siis tulee päivittää vuosittain.

Alueet vuodelle 2023 päivitetty!


Metsästysoikeudesta

Suomessa metsästysoikeus on sidottu maan omistukseen. Maanomistajalla on oikeus päättää omistamiensa maiden metsästyksestä.

Metsästysseuran toiminta perustuu alueen maanomistajien hyvään tahtoon vuokrata omistamiensa maiden metsästysoikeus metsästysseuralle. Parkkiman metsästysseuralla on +140 metsästysoikeuden vuokrasopimusta, kattaen +10 000ha pinta-alan.

Muistetaan siis noudattaa hyviä metsästystapoja ja kunnioittaa metsästysaluerajoja ja metsästysrajoituksia!

Hyvien tapojen mukaista on myös kysyä maanomistajilta lupia hieman kiinteämpää metsästykseen liittyvää oheistoimintaa varten, kuten riistakamerat (pitää kysyä), -pellot, haaskat, loukut, ruokinta, jne.


Parkkiman metsästysseuran metsästysalueet

Seuran metsästysalueet sijoittuvat Pyhäjärven Parkkiman kylälle, Parkkimanjärven ympärille. Pääosin alueet sijaitsevat Pyhäjärven luoteiskulman ja osin Kärsämäen alueelle, osa vasten Haapajärven rajaa. Naapuriseuroja ovat Jokikylä, Eränkävijät, Ruskaveikot, Huutoniemi (Haapajärvi), Kuona (Haapajärvi), Nurmesjärvi (Kärsämäki) ja Rannankylä (Kärsämäki). Lisäksi seuralla on yhteistoimintasopimus Kokkolan metsästysseuran kanssa Parkkiman kylän ja osin Kärsämäen alueilla.


1. Parkkiman metsästysalueet Oma riista sovelluksissa

Metsästysalueet on mahdollista saada näkyviin Oma riistan selainsovelluksessa ja matkapuhelimen Oma riista sovelluksessa (ladataan erikseen sovelluskaupasta) ilman erillisiä aluekoodeja, joista on kerrottu alempana. Tämä edellyttää kuitenkin seuraavia toimenpiteitä :

  1. Jäsenen Oma riista -tunnusten luominen (ohjevideo alla) mikäli tunnuksia ei vielä ole
  2. Jäsen lähettää metsästäjänumeron seuran Oma riista yhteyshenkilölle (Ilmoita metsästäjänumero)
  3. Seuran Oma riista yhteyshenkilö kutsuu metsästysseuran jäseneksi Oma riistassa metsästäjänumeron perusteella
  4. Jäsenkutsun hyväksyminen Oma riistassa (ohjevideo alla)

Suomen Riistakeskuksen sivuilta löytyy kattavasti lisätietoa Oma riista palvelusta seuraavan linkin takaa: https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/.

Alueet saa toki näkyviin ilman edellisiä vapaaehtoisia toimenpiteitä muissa kun Oma riista sovelluksissa. Niistä seuraavassa.


2. Parkkiman (Oma riista) metsästysalueet muissa sovelluksissa (esim koiratutkat)

Oma riista on yhteensopiva monien sovellusten, mm yleisimpien koiratutkasovellusten kanssa. Seuraavan linkin takana on lista yhteensopivista sovelluksista: https://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi/oma-riista-yhteensopiva/. Oma riista alueiden käyttöönotto muissa sovelluksissa ei edellytä Oma riista tunnuksia ja seuraan liittymistä Oma riistassa.

Jotta kartat saa näkyviin sovelluksissa, tarvitaan alueen Oma riista koodi. Seuraavassa Parkkiman metsästysseuran aluekoodit:

  • Kanalintujen metsästysalue koodi vuodelle 2023: BAJDN45CPW
  • Pienriistan (ei kanalinnut) metsästysalue koodi vuodelle 2023: BD3JAC969G
  • Hirven metsästysalue koodi vuodelle 2023: 4BXUTEZ8NC
  • Petoeläinten metsästysalue koodi vuodelle 2023: BB4299JKLY

Kannattaa huomata, että

  • Alueet määritellään uudestaan joka vuosi. Koodi siis pitää päivittää vuosittain.
  • Ohjeet alueen lisäämiseen sovellukseen ovat valmistajakohtaisia (Tracker, Ultrapoint, b-bark, jne). Niiden suhteen kehotetaan tutustumaan sovellusvalmistajan ohjeisiin.

3. Parkkiman metsästysalueiden ladattavat ja tulostettavat kartat - PÄIVITETÄÄN MYÖHEMMIN

Seuralla on käytössä Reviiri palvelu metsästysvuokrasopimusten hallintaan. Seuraavat kartat on tuotettu kyseisestä palvelusta:

On huomioita, että myös nämä kartat päivitetään jokaiselle metsästysvuodelle. Ne ovat siis päteviä vain vuoden kerrallaan.